OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE JOTKEL Jan Krzywonos Spółki komandytowej

I. OFERTA HANDLOWA
 • Wszystkie ceny zawarte w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 • Warunki handlowe Zamawiającego odrębne od poniższych wymagają akceptacji Jotkel Jan Krzywonos Sp. k.
 • Oferta asortymentowa jest ważna do wydania następnej.
 • Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach w trakcie obowiązywania danej wersji oferty.
II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • Zamówienia mogą być składane pisemnie, faxem, pocztą lub przez Internet.
 • Zamówienie musi zawierać następujące informacje : typ wyrobu (nr katalogowy, kolorystyka), ilość, oczekiwany termin realizacji, adres dostawy, nazwę zamawiającego, NIP, Regon, numer wpisu do ewidencji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, nr tel.
 • Zamówienia są potwierdzane przez Jotkel Jan Krzywonos Sp. k.
 • Terminy realizacji wyrobów katalogowych podane na stronie jotkel.com są terminami orientacyjnymi. Faktyczne terminy dostaw potwierdzane są indywidualnie.
 • W przypadku wyrobów oznaczonych * lub tel. przy numerze katalogowym w cenniku i Internecie, termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie.
III. WARUNKI DOSTAWY
 • Przy wartości jednorazowego zamówienia powyżej 5 000 PLN netto transport na terenie Polski bezpłatny ( dotyczy jednego adresu dostawy ).
 • Dostawa realizowana jest na wskazany przez Klienta adres dostawy, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów o ruchu drogowym dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t.
 • Wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcia opakowania, montaż, itp.) leżą po stronie Klienta, chyba że indywidualne umowy stanowią inaczej.
IV. GWARANCJA
 • Wyroby objęte są 24 - miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (obowiązuje karta gwarancyjna razem z dowodem sprzedaży)
 • Reklamacje winny zostać złożone w formie pisemnej.
 • Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami lub przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje zużycia powstającego w trakcie użytkowania wyrobów.
 • Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, Klient winien wyraźnie zaznaczyć to na dokumentach przewozowych (list przewozowy, dowód WZ) w obecności przewoźnika i zgłosić w ciągu 3 dni do sprzedawcy.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI
 • Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki, przedpłaty lub pobrania w wysokości ustalonej wcześniej z Zamawiającym.
 • Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. będzie naliczać odsetki ustawowe od terminu zapłaty faktury, chyba że indywidualne umowy stanowią inaczej.
 • Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar łącznie z podatkiem VAT na rachunek Jotkel Jan Krzywonos Sp. k.
VI. INNE WARUNKI
 • W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami handlowymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

copying photos and descriptions (in whole or in part) WITHOUT the consent of the owner and administrator of the site IS FORBIDDEN. Copyright © JOTKEL Krotoszyn 1996-2023

meble metalowe stoły warsztatowe, wózki warsztatowe, szafki szkolne, szafy ubraniowe, szafy metalowe, szafy skrytkowe, szafy socjalne, szafy bhp

Sitemap

JOTKEL Jan Krzywonos Sp.k. with headquarters in 63-700 Krotoszyn, ul. Wiejska 43, registered in the District Court in Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Commercial Division, under the KRS number 0000517804, NIP: 621-181-34-30 REGON: 302780961